1. "Μηχανική διαδερμική αποσυμπίεση μεσοσπονδύλιου δίσκου της ΟΜΣΣ. Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. "

Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης Γ., Αρεάλης Γ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

29ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 07 – 10.04.2010

 

2. "Τροποποιημένη τενοντομετάθεση Evans με ελε'υερο περονιαίο αυτομόσχευμα"

Ξειδάκης Σ., Αρεάλης Γ.,Οικονομίδης Σ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

29ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 07 – 10.04.2010

 

3. "Μερική αρθροπλαστική κεφαλής ωλένης σε αρθρίτιδα κάτω κερκιδωλενικής. Αναφορά περιπτώσεως."

Θ.Χατζηπέτρου, Σ.Οικονομίδης, Κ.Εξουζίδης, Σ.Ξειδάκης, Α.Κούκος, Ν.Ευτυχιάκος.

66ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-16.10.2010.

 

4. "Εξάρθρημα αγκώνα με κάταγμα του έσω επικονδύλου και αδυναμία κλειστής ανάταξης."

Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Εξουζίδης Κ., Ευτυχιάκος Ν., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

5. "Οστεοτομία διανοίξεως περιφερικού άκρου κερκίδας σε κατάγματα πωρωθέντα σε πλημμελή θέση με χρήση οστικού φλοιοσπογγώδους αλλομοσχεύματος."

Εξουζίδης Κ., Γρηγοριάδης Γ., Ευτυχιάκος Ν., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Οικονομίδης Σ., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

6. "Μερική αρθροπλαστική κεφαλής ωλένης σε αρθρίτιδα κάτω κερκιδωλενικής. Αναφορά περιπτώσεως."

Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ευτυχιάκος Ν., Εξουζίδης Κ., Οικονομίδης Σ., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

7. "Αντιμετώπιση ανοικτών καταγμάτων επιγονατίδος με εξωτερική οστεοσύνθεση."

Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Εξουζίδης Κ., Ευτυχιάκος Ν., Ξειδάκης Σ., Παγιαννίδη Α., Οικονομίδης Σ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

8. "Θεραπευτικό πρωτόκολλο συντηρητικής αντιμετώπισης πελματιαίας απονευρωσίτιδας."

Γρηγοριάδης Γ., Ρογκότης Θ., Ευτυχιάκος Ν., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Εξουζίδης Κ., Παπαδόπουλος Α., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27.04 – 01.05.2011.

 

9. "Χειρουργική αντιμετώπιση παρεκτοπισμένων καταγμάτων κλείδας."

Γρηγοριάδης Γ., Ρογκότης Θ., Εξουζίδης Κ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Παπαδόπουλος Α., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27.04 – 01.05.2011.

 

10. "Ελάχιστα παρεμβατική αντιμετώπιση οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων με τη μέθοδο της κυφοπλαστικής."

Γ.Γρηγοριάδης, Θ.Ρογκότης, Θ.Χατζηπέτρου, Σ.Ξειδάκης, Ν.Ευτυχιάκος, Π.Σαλούπης, Α.Κούκος.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27.04 – 01.05.2011.

 

11. "Ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της πρόπτωσης του μεσοσπονδυλίου δίσκου της ΟΜΣΣ. Αποτελέσματα."

Γ.Γρηγοριάδης, Θ.Ρογκότης, Σ.Ξειδάκης, Θ.Χατζηπέτρου, Ν.Ευτυχιάκος, Π.Σαλούπης, Α.Παπαδόπουλος, Α.Κούκος .

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27.04 – 01.05.2011

 

12. "Ανακατασκευή έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου με αυτομόσχευμα ισχνού τοποθετημένο σε διπλή δεσμίδα-Αναφορά περιπτώσεως."

Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης Γ., Εξουζίδης Κ., Οικονομίδης Σ., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 29.04 – 01.05.2011.

 

13. "Εφαρμογή ειδικού ανυψωτικού πετάλου από πολυαιθυλένιο στην κοτύλη σε εξαρθρήματα ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου."

Αβραμίδης Μ., Παπαδόπουλος Π., Μπόζογλου Μ., Ξειδάκης Σ., Μαρκόπουλος Ν., Κρυστάλλης Χ.

31ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 19 – 21.04.2012.

 

14. "Comparison of postop. hemoglobin levels in ederly patients with pertrochanteric fractures managed by intramedullary nailing - our therapeutic protocol"

Papadopoulos A, Grigoriadis G, Saloupis P, Exouzidis K, Eftixiakos N, Xeidakis S, Koukos A.

13th EFORT Congress, Berlin-Germany, 23-25.05.2012

 

15. "Intramedullary hip nailing compared with external fixation sor treatment of pertrochanteric fractures in elderly patients"

Exouzidis K, Xatzipetrou Th, Eftixiakos N, Grigoriadis G, Xeidakis S, Papadopoulos A, Koukos A.

13th EFORT Congress, Berlin-Germany, 23-25.05.2012

 

16. "Εφαρμογή ειδικού ανυψωτικού πετάλου από πολυαιθυλένιο στην κοτύλη σε εξαρθρήματα ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου."

Αβραμίδης Μ., Παπαδόπουλος Π., Μπόζογλου Μ., Ξειδάκης Σ., Μαρκόπουλος Ν., Κρυστάλλης Χ.

31ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 19 – 21.04.2012.

 

17. "Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου μετά από εξάρθρημα και κάταγμα κοτύλης. Αναφορά περίπτωσης."

Μαρκόπουλος Ν., Τσολάκης Ν., Βίττης Φ., Ξειδάκης Σ., Καρανικόλας Α.

32ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 09-11.05.2013.

 

Go to top