1. "Δύσκαμπτο μεγάλο δάκτυλο. Αντιμετώπιση με ημιαρθροπλαστική και πρώιμη κινητοποίηση."

Σαλούπης Π, Ζάμπρας Α, Ξειδάκης Σ, Χατζηπέτρου Θ, Γρηγοριάδης Γ, Εξουζίδης Κ, Παπαδόπουλος Α, Κούκος Α.

Ετήσιο Συνέδριο του Τμήματος Ποδοκνημικής- Άκρου Ποδός, Πόρτο Χέλι, 04-06.09. 2009.

 

2. "Η αντιμετώπιση του βλαισού μεγάλου δακτύλου με συνοδό αρθρίτιδα ΜΤΦ με οστεοτομία βάσης και ημιολική αρθροπλαστική."

Οικονομίδης Σ, Αρεάλης Γ, Ξειδάκης Σ, Ζάμπρας Α, Χατζηπέτρου Θ, Γρηγοριάδης Γ, Κούκος

Ετήσιο Συνέδριο του Τμήματος Ποδοκνημικής- Άκρου Ποδός, Πόρτο Χέλι, 04-06.09. 2009.

 

3. "Ανοικτά κατάγματα των άκρων - Επείγουσα αντιμετώπιση." Ξειδάκης Σ. Ορθοπαιδικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Δυτικής. Μακεδονίας 2009

 

4. "Υπακρωμιακή προστριβή με μικρές ρήξεις υπερακάνθιου τένοντα. ανοικτή αποκατάσταση."

Γρηγοριάδης Γ, Ζάμπρας Α, Ξειδάκης Σ, Αρεάλης Γ, Οικονομίδης Σ, Κούκος Α

21ο Περιφερειακό Σεμινάριο Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Νάουσα, 11-13.12.2009

 

5. "Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη οστεοσύνθεση καταγμάτων άνω πέρατος κνήμης."

Ξειδάκης Σ, Χατζηπέτρου Θ, Ζάμπρας Α, Σαλούπης Π, Αρεάλης Γ, Κούκος Α

21ο Περιφερειακό Σεμινάριο Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Νάουσα, 11-13.12.2009

 

6. "Ανοικτα κατάγματα άκρων - Επείγουσα αντιμετώπιση."

Ξειδάκης Σ. Ορθοπαιδικό νοσηλευτικό συνέδριο δυτικής Μακεδονίας 2009.

 

7. "Biodegradable plates and screws for the treatment of metatarsal and ankle fractures."

Arealis G., Koukos A., Saloupis P., Xeidakis S., Koukos X., Zambras A., Exouzidis K., Papadopoulos A., Xatzipetrou T.

2010 Annual Meeting of the AAOS, March 9-13 in New Orleans, LA, USA

 

8. "Tibial plateau fractures classification: x-ray films vs CT scan with 3 dimensional recostruction"

Arealis G., Koukos A., Papadopoulos A, Grigoriadis G., Eftihiakos,N., Saloupis P., Oikonomidis S., Xeidakis S., Zambras A.

11th EFORT Congress, Madrid, 02-05.06.2010

 

9. "Μεθοδολογία συντηρητικής αντιμετώπισης της έξω επικονδυλίτιδας του αγκώνα (tennis elbow)."

Γρηγοριάδης Γ., Ξειδάκης Σ., Χατζηπέτρου Θ., Οικονομίδης Σ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

16ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής χεριού και άνω άκρου, Ιωάννινα, 26-29.09.2010.

 

10. "Η αξιοπιστία του υπερηχογραφήματος στη διάγνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα."

Ξειδάκης Σ., Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

16ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής χεριού και άνω άκρου, Ιωάννινα, 26-29.09.2010.

 

11. "Αντιμετώπιση παραμόρφωσης αντίχειρα σε κάμψη και προσαγωγή σε ασθενή με εγκεφαλική παράλυση σπαστικού τύπου - αναφορά περίπτωσης."

Ξειδάκης Σ., Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Οικονομίδης Σ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

16ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής χεριού και άνω άκρου, Ιωάννινα, 26-29.09.2010.

 

12. "Η αντιμετώπιση καταγμάτων άνω πέρατος βραχιονίου με εξωτερική Οστεοσύνθεση"

Ξειδάκης Σ., Ζάμπρας Α., Ευτυχιάκος Ν., Οικονομίδης Σ., ΣαλούπηςΠ., Κούκος Α

Εταιρείας Χειρουργικής χεριού και άνω άκρου, Ιωάννινα, 26-29.09.2010.

 

13. "Ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της πρόπτωσης του μεσοσπονδυλίου δίσκου της ΟΜΣΣ."

Ξειδάκης Σ., Χατζηπέτρου Θ., Ζάμπρας Α., Ευτυχιάκος Ν., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

66ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-16.10.2010.

 

14. "Αντιμετώπιση παρεκτοπισμένων καταγμάτων κλείδας."

Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Ευτυχιάκος Ν., Εξουζίδης Κ., Παπαδόπουλος Α., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

15. "Θεραπευτικό πρωτόκολλο συντηρητικής αντιμετώπισης πελματιαίας απονευρωσίτιδας."

Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Ευτυχιάκος Ν., Εξουζίδης Κ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

16. "Αντιμετώπιση εμμένουσας έξω επικονδυλίτιδας με έγχυση αυτόλογων παραγόντων σε αθλητές."

Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ευτυχιάκος Ν., Εξουζίδης Κ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

17."Θεραπεία ρήξεων πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με Fresh Frozen αλλομόσχευμα οπίσθιου κνημιαίου."

Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Ευτυχιάκος Ν., Ξειδάκης Σ., Εξουζίδης Κ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

18. "Κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας."

Ευτυχιάκος Ν., Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Εξουζίδης Κ., Ξειδάκης Σ., Σαλούπης Π., Κούκος Α

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

19. "Σύνδρομο προστριβής λαγονοκνημιαίας ταινίας σε αθλητές. Αντιμετώπιση."

Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Ξειδάκης Σ., Εξουζίδης Κ., Ευτυχιάκος Ν., Παγιανίδη Αθ., Οικονομίδης Σ., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

20. "Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη οστεοσύνθεση καταγμάτων άνω πέρατος κνήμης".Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Ευτυχιάκος Ν., Εξουζίδης Κ., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010

 

21. "Αντιμετώπιση επώδυνης πλατυποδίας σε αθλητές μέσης και τρίτης ηλικίας."

Ευτυχιάκος Ν., Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Εξουζίδης Κ., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων "Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα", Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

22. "Ρήξεις αχιλλείου τένοντα. Αντιμετώπιση."

Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης Γ., Εξουζίδης Κ., Ευτυχιάκος Ν., Παγιανίδη Αθ., Λιμαράκη Μ., Σαλούπης Π., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

3η Πανελλήνια Διαμερισματική Ημερίδα Ορθοπαιδικής Νοσηλευτικής Αγίος Αθανάσιος Πέλλα, 3-5.12.2010.

 

23. "Μέθοδοι διάσωσης αίματος σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια μετάγγισης."

Θ. Χατζηπέτρου, Γ.Γρηγοριάδης, Σ.Ξειδάκης, Ν.Ευτυχιάκος, Θ.Ρογκότης, Α.Παπαδόπουλος, Π.Σαλούπης, Α.Κούκος.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27.04-01.05.2011.

 

24. "Χειρουργική αντιμετώπιση επώδυνης πλατυποδίας σε ενήλικες."

Θ.Χατζηπέτρου, Θ.Ρογκότης, Σ.Ξειδάκης, Γ.Γρηγοριάδης, Κ.Εξουζίδης, Ν.Ευτυχιάκος, Β.Τοσουνίδου,Π.Σαλούπης, Α.Κούκος.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27.04-01.05.2011.

 

25. "Εξέλιξη μετεγχειρητικού επιπέδου αιμοσφαιρίνης για χρονικό διάστημα 30 ημερών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ημιαρθροπλαστική ισχίου- Το θεραπευτικό μας πρωτόκολλο."

Θ. Χατζηπέτρου, Γ. Γρηγοριάδης, Σ. Ξειδάκης, Ν. Ευτυχιάκος, Θ. Ρογκότης, Α. Παπαδόπουλος, Π. Σαλούπης, Α. Κούκος.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27.04-01.05.2011.

 

26. "Περίπτωση υδατίδας κύστης μηρού.

Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Σαλούπης Π., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 27.04-01.05.2011.

 

27. "Κλινική και ακτινολογική εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων αποτελεσμάτων της κυφοπλαστικής στην αντιμετώπιση οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων."

Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., .Ευτυχιάκος Ν., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 27.04-01.05.2011.

 

28. "Χειρουργική αντιμετώπιση εμμένουσας πελματιαίας απονευρωσίτιδας."

Γρηγοριάδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Παπαδόπουλος Α., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 27.04-01.05.2011.

 

29. "Πλαστική αποκατάσταση του έσω πλαγίου συνδέσμου του αγκώνα με αυτομόσχευμα σε μετατραυματική αστάθεια. Αναφορά περίπτωσης."

Ξειδάκης Σ., Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Οικονομίδης Σ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 27.04-01.05.2011.

 

30. " Η έγχυση αυτόλογου αίματος στη θεραπεία της τενοντίτιδας."

Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης .Γ, Χατζηπέτρου Θ., Ευτυχιάκος Ν., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 27.04-01.05.2011.

 

31. "Πυροφωσφωρική αρθροπάθεια φαλαγγοφαλαγγικής σε αρθρίτιδα άκρας χειρός. Αναφορά περίπτωσης."

Ξειδάκης Σ., Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Οικονομίδης Σ., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 29.04- 01.05.2011.

 

32. "Σύγκριση μετεγχειρητικού επιπέδου αιμοσφαιρίνης σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξωτερική οστεοσύνθεση ή G-nail για διατροχαντήρια κατάγματα μηριαίου. Το θεραπευτικό μας πρωτόκολλο."

Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Εξουζίδης Κ., Γρηγοριάδης Γ., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 29.04-01.05.2011.

 

33. "Σύγκριση μεταξύ τριών μεθόδων εξοικονόμησης αίματος σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια μετάγγισης."

Χατζηπέτρου Θ., Ξειδάκης Σ., Γρηγοριάδης Γ., Ευτυχιάκος Ν., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

30ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 29.04-01.05.2011.

 

34. "Αντιμετώπιση οστεοαρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική επιφανείας τύπου Copeland."

Ξειδάκης Σ., Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Παπαδόπουλος Α., Οικονομίδης Σ., Κούκος Α.

2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα, 9ο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων Οστών, Ουρανούπολη-Χαλκιδικής, 30.05-02.06.2011.

 

35. "Η χρήση της τεριπαρατίδης στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Εμπειρία τριών ετών΄΄.Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Εξουζίδης Κ., Ευτυχιάκος Ν., Ξειδάκης Σ., Ρογκότης Θ., Παπαδόπουλος Α., Σαλούπης Π., Κούκος Α.

2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα, 9ο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων Οστών, Ουρανούπολη-Χαλκιδικής 30.05-02.06.2011.

 

36. "Fractures of the tibial shaft treated with intramedullary locked nails. Our experience"

Grigoriadis G., Saloupis P., Chatzipetrou T., Xeidakis S., Exouzidis K., Eftyhiakos N., Papadopoulos A., Koukos A.

Osteosynthese International Annual Meeting, 14-17.09.2011, Thessaloniki, Greece.

 

37. "Αντιμετώπιση ασταθών διατροχαντηρίων καταγμάτων με πρωτογενή ημιαρθροπλαστική ισχίου σε ηλικιωμένους ασθενείς"

Ξειδάκης Σ., Αβραμίδης Μ., Βίττης Φ.,Παπαδόπουλος Π., Μαρκόπουλος Ν., Κρυστάλλης Χ.

31ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 19- 21.04.2012.

 

38. "Οστεοαρθριτις γόνατος επί εξεζητημένης βλαισογονίας."

Ξειδάκης Σ., Παράσχου Σ.

Διανοσοκομιακή Συγκέντρωση Κιλκίς 03.11.2012

 

39. "Δωδεκαετής εμπειρία στην αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος με τοπική αναισθησία."

Ξειδάκης Σ., Τσολάκης ν., Μαρκόπουλος Ν., Καρανικόλας Α., Κρυστάλλης Χ.

5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρίας Χειρ. Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων, Λάρισσα 03-06.04.2013

 

40. "Διατροχαντήρια κατάγματα και ημιαρθροπλαστική σαν πρώτη ή δεύτερη επέμβαση χειρουργικής αντομετώπισης"

Αβραμίδης Μ., Αξιαρλής Β., Αναστασιάδης Γ., Βίττης Φ., Ξειδάκης Σ., Καρανικόλας Α.

32ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 09-11.05.2013.

 

41. "Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα οστεοτομίας Weil επί μεταταρσαλγίας"

Μαρκόπουλος Ν., Τσολάκης Ν., Ξειδάκης Σ., Καρανικόλας Α.

32ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, 09-11.05.2013

Go to top