• Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θρακικού Πανεπιστημίου (Βουλγαρία)
  • Λήψη πτυχίου 14.02.2002. Βαθμός «Λίαν Καλώς» (7) επτά.
  • Στρατιωτική θητεία – Υγειονομικό σώμα στρατού από 26.05.2003 έως 26.05.2004
  • (2μήνες Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υγειονομικού - Άρτα, 5 μήνες Σταθμός Επειγόντων Περιστατικών Πλάτη - Έβρου, 5 μήνες στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως )
  • Αναγνώριση τίτλου σπουδών – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (5.10.2006) Βαθμός «Καλώς» (6,38)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού: 21.02.2007 Βαβαρία - Γερμανια,  08.02.2008 Θεσ/νίκη – Ελλάδα.
  • Τίτλος Ορθοπαιδικής Ειδικότητας: 28.05.2013
Go to top